ĐĂNG KÝ NGAY

Thời gian: 8:30 - 21:30 | 12/2020 | 1 ngày 
Địa điểm: Tham khảo thời khoá biểu ở địa phương của bạn 

4.500.000đ

KHOÁ HUẤN LUYỆN

XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐỘI NHÓM
& DOANH NGHIỆP  THỜI ONLINE

XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Đối thủ có thể sao chép mọi ưu thế của tổ chức, từ chiến lược, sản phẩm cho tới hệ thống, trừ một thứ họ không thể, đó là “văn hóa” của tổ chức mà bạn đang điều hành.
Chính vì vậy, văn hóa là lợi thế cạnh tranh hàng đầu, mang lại thành công vượt trội và bền vững cho doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp khác nhau sẽ có những bản sắc, màu sắc khác nhau, có những chuẩn mực hành xử khác nhau, do đó sẽ có những văn hóa khác nhau. Không có doanh nghiệp nào lại không có văn hóa, vấn đề là văn hóa kiểu gì mà ban đầu sẽ do người lãnh đạo cài đặt vào hệ điều hành của doanh nghiệp đó. Do đó sẽ không có cái gọi là văn hóa tốt, văn hóa xấu mà chỉ có văn hóa phù hợp hay không phù hợp cho từng doanh nghiệp riêng. Văn hoá Online là một mô hình xây dựng văn hoá tổ chức ở môi trường làm việc Online. 
Khoá huấn luyện: "Xây dựng văn hoá doanh nghiệp online" sẽ giúp bạn xây dựng, quản trị và vận hành doanh nghiệp trong kỹ nguyên online. Giúp bạn tiếp cận để khởi đầu cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tổ chức và mục tiêu doanh nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể: hiểu được các khái niệm, đặc trưng và các mô hình văn hóa doanh nghiệp; xác định được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp; Xác định cách thức điều chỉnh, thay đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp thời ONLINE.

         Xây dựng VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP làm việc Online là cơ hội kinh doanh cho bạn.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Giúp bạn nhận thức rõ vai trò của “Văn hóa doanh nghiệp – VHDN” trong việc cấu thành nên một tài sản quan trọng nhất của công ty – đó là “đội ngũ”;
 • Giúp bạn nhận thức rõ ý nghĩa của “VHDN” trong việc quản lý điều hành của Lãnh đạo công ty – đó là, VHDN là một trong những công cụ quan trọng nhất của Lãnh đạo doanh nghiệp trong việc quản lý điều hành;
 • Chuyển giao cho bạn những tư duy mới nhất về “văn hóa” và “VHDN”, cách thức xây dựng VHDN…

02

Vai trò và lợi ích của Văn hoá Doanh Nghiệp chuyển đổi mô hình sang Online

01

Văn hoá Doanh Nghiệp là gì?, Văn hoá Doanh Nghiệp Online là gì?

03

Ứng dụng Văn hoá Doanh Nghiệp trên Online

04

Cấu thành của Văn hoá Doanh Nghiệp trong kỷ nguyên Online  

05

Vai trò của bạn trong việc xây dựng, vận hành, phát triển và nâng cấp hệ điều hành Online của DN bạn

Công cụ xây dựng Văn hoá Doanh Nghiệp Online

06

07

Kết quả của quá trình xây dựng Văn hoá Doanh Nghiệp

08

Case Study

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

ĐĂNG KÝ NGAY

Module 1:
Văn hoá DN là gì, VHDN Online là gì 

Module 2:
Vai trò và lợi ích của VHDN chuyển đổi mô hình sang  Online  

Module 3:
Cấu thành của VHDN trong kỹ nguyên Online  

Module 4:
Ứng dụng VHDN trên Online 

Module 5:
Công cụ xây dựng VHDN Online 

Module 6:
Kết quả của quá trình xây dựng VHDN

Module 7:
Vai trò của bạn trong việc xây dựng, vận hành, phát triển và nâng cấp hệ điều hành Online của DN bạn 

Module 8:
Case Study

NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

GIÁ TRỊ BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC

Hiểu một cách sâu sắc về “văn hóa doanh nghiệp”, cũng như sự khác biệt giữa “văn hóa doanh nghiệp” với các loại văn hóa khác như “văn hóa tổ chức”, “văn hóa dân tộc”, “văn hóa kinh doanh”/“văn hóa doanh nhân”, “văn hóa lãnh đạo”, “văn hóa cá nhân”, “văn hóa gia đình”, “văn hóa nghề”, “văn hóa ngành”, “văn hóa xã hội”…;

Nắm vững các cách thức để có thể tự mình cùng với Ban lãnh đạo công ty xây dựng được “một nền văn hóa mạnh và phù hợp” cho công ty của mình;

Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai lâu dài

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

Mr. Lê Nguyễn Hồng Phương

 • 12 năm kinh nghiệm xây dựng chiến lược Marketing.
 • 15 năm kinh nghiệm tư vấn xây dựng và quản trị chiến lược doanh nghiệp bằng hệ thống thông tin.
 • 10 năm kinh nghiệm điều hành Công ty Cổ phần BIT.
 • 1 trong 10 quả cầu vàng về Công nghệ thông tin của Việt Nam. 
 • Giảng viên doanh nhân được yêu thích và bình chọn nhiều nhất giải thưởng Giảng viên DN.  
 • Giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm các môn học về kỹ năng kinh doanh, quản trị và văn hoá doanh nghiệp ở các thị trường Đại học, các công ty, tập đoàn với hơn 30.000 người tham dự.

Chủ tịch BIT GROUP

BIT Academy BIT.COM.VN - Học viện kinh doanh số thực & chiến

- Là một thành viên của BIT Group, BIT Academy học viện kinh doanh số thực và chiến được thành lập từ 2012 với sứ mệnh thông qua phương pháp MST® : Tư duy, Kỹ năng và Công cụ.
Mục tiêu của chúng tôi đến 2025 là trở thành Học viện Kinh Doanh Số Thực & Chiến số 1 ở Việt Nam với hệ thống trải dài trên toàn quốc.
- Tiêu chí hoạt động của BIT Academy được đo lường bằng sự hài lòng và hiệu quả mà kiến thức, kỹ năng và công cụ của BIT Group mang lại cho học viên.

 • 3911 - Park 3. Vinhomes Central Park,
  208 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 • BIT@BIT.vn

THÔNG TIN VỀ BIT.COM.VN

ĐĂNG KÝ NGAY KHOÁ HUẤN LUYỆN
XÂY DỰNG VĂN HOÁ ĐỘI/ NHÓM VÀ DOANH NGHIỆP ONLINE

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ NGAY KHOÁ HUẤN LUYỆN
XÂY DỰNG 1 CHIẾN LƯỢC MARKETING ĐA KÊNH HIỆU QUẢ